Regulamin korzystania ze stron w domenie lista-serwerow.emecz.pl

 1. Definicje
  1. Cookies(ciasteczka) – Krótkie informacje tekstowe wysyłane przez stronę www, zapisywane na komputerze użytkownika.
  2. Głosy – Punkty przydzielane serwerom znajdującym się na lista-serwerow.emecz.pl, przez użytkowników strony.
  3. Informacja handlowa –informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  4. Strona internetowa – Strona internetowa (lista-serwerow.emecz.pl) zawierająca spis serwerów gier,dodanych przez użytkowników strony.
  5. Gra – gra komputerowa.
  6. Regulamin – Zbiór zasad korzystania ze strony lista-serwerow.emecz.pl
  7. Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze strony lista-serwerow.emecz.pl.
  8. Właściciel strony – Mateusz Dudek
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.)
  2. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu, oraz polityki cookies.
  3. Strona internetowa w sposób automatyczny zbiera tylko informacje zawarte w plikach cookies, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika
  4. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, bez konieczności informowania użytkowników strony
 3. Udostępnienie serwera na liście
  1. Dodanie serwera do lista-serwerow.emecz.pl jest darmowe
  2. Serwer który został dodany na lista-serwerow.emecz.pl nie może zostać z niej usunięty przez właściciela serwera, oraz innych użytkowników strony
  3. Każdy serwer może zostać dodany na lista-serwerow.emecz.pl
 4. Zakazy
  1. Zakazane jest w jakikolwiek sposób nadanie więcej niż jednego głosu przez jedną osobę z jednego komputera dla danego serwera
  2. Użytkownik nie może wykorzystywać błędów pozwalających na zwiększenie swojej pozycji w liście serwerów
 5. Prawa
  1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia serwera z listy, bez podania przyczyny.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mająobowiązujące przepisy prawa polskiego.
  2. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego RegulaminujestSąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.